Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda SAT'a Hazırlanın.

Dünya Dilleri Merkezi Farkıyla SAT Hazırlık Kursu

SAT Eğitiminde Türk ve Yabancı Öğretmenler İle % 100 Başarı ve Memnuniyet Garantisi

SAT (Scholastic Aptitude Test) katılımcıları için SAT Kursu. SAT hazırlık eğitimi öncesinde kelime, gramer, okuma, yazma ve matematik soru çözme becerilerinizi detaylı bir şekilde test ederek belirliyoruz.

Yapılacak olan seviye testi sonrasında hedeflediğiniz puana göre kaç saatlik SAT hazırlık eğitimi alacağınızı ve sınav hazırlık programının işleyişi hakkında bilgileri sizinle paylaşıyoruz.

Dünya Dilleri Merkezi SAT hazırlık eğitimlerini ön hazırlık ve sınava yönelik teknik hazırlık olmak üzere 2 şekilde desteklemektedir. Seviye belirleme testinin sonucunda eğer kişinin İngilizce eğitim alt yapısında eksikler olduğu anlaşılırsa, ilk önce bu eksikler tamamlanır.

Bu aşama sonrasında kişinin sınav mantığına, soru tiplerine, sınav strateji ve taktiklerine yabancı kalmaması için SAT teknik eğitimi verilmektedir.

Kişi böylece hem alt yapı hem de sınav teknikleri konusunda hazır hale gelmiş olur. SAT hazırlık eğitimi konusunda uzmanlaşmış akademik deneyimi tescilli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

SAT sınavına genellikle lise bir, iki ve son sınıf öğrencileri girer. College Board, SAT'nin üniversitede akademik başarı için gereken okuma ve yazma becerilerini ölçtüğünü belirtmektedir.

Kurula göre SAT, sınava girenlerin problemleri ne kadar iyi analiz edip çözdüklerini değerlendirmektedir. Bunlar, öğrencilerin okullarında öğrendikleri  ve üniversitede ihtiyaç duyacakları becerilerdir.

Fakat test, belli bir puan aralığı oluşturmaya yardımcı olmak amacıyla, kısıtlı bir zaman içerisinde tamamlanmalıdır.

Yenilenmiş SAT Sınavının Yapısı

SAT, üç ana bölümden oluşmaktadır: Eleştirel Okuma, Matematik ve Yazma. Teste girenler, her bir bölümde 200-800 arasında puan alır. Tüm puanlar, 10'un katları üzerinden hesaplanır. Toplam puan, üç bölümün puanları toplanarak hesaplanır.

Ana bölümlerin her biri, üç bölüme ayrılır. Üç ana bölümden herhangi  birinde yer alabilecek 10 dakikalık deneysel bölüm ya da "eşleştirme" bölümü de dahil olmak üzere toplam 10 alt bölüm vardır.

Deneysel bölüm, SAT'nin gelecekteki uygulamaları için soruları  normalleştirmek için kullanılmaktadır ve son puana dahil edilmez.

Test 3 saat 45 dakikalık gerçek zamanlı bölümlerden oluşur; çoğu uygulama (oryantasyon için hesaplama, materyallerin dağıtılması, biyografik bölümlerin tamamlanması ve 15 dakikalık aralardan sonra) yaklaşık dört buçuk saat sürer.

Sorular, deneysel bölümlerden alınan puanlara göre kolay, orta ve zor arasında değişir. Daha kolay sorular  genellikle bölümün başlarında çıkarken, daha zor sorular bazı bölümlerin sonlarına doğru çıkar.

Bu, her bölüm için geçerli olmamakla birlikte (Eleştirel Okuma bölümü, kronolojik sıradadır) genel olarak matematik, dil bilgisi soruları ile okuma bölümlerindeki 19 cümle tamamlama sorusu için temel bir kuraldır.

Eleştirel Okuma

SAT'nin Eleştirel Okuma Bölümü, üç adet puanlı bölümden oluşur: 25 dakikalık iki bölüm ve 20 dakikalık bir bölümde, cümle tamamlama ile kısa ve uzun okuma pasajları hakkındaki soruların da dahil olduğu çeşitli soru tipleri bulunur.

Eleştirel Okuma bölümleri normalde 5 ila 8 cümle tamamlama sorusu ile başlar geri kalan soruların büyük kısmı okuma pasajları ile ilgilidir.

Cümle tamamlama soruları genellikle öğrencinin kelime dağarcığını, cümlenin yapısı ve düzenini anlama becerilerini test eder. Öğrencinin, verilen bir cümleyi en iyi tamamlayan bir veya iki kelimeyi seçmeleri gerekir.

Eleştirel Okuma Bölümünün büyük kısmı okuma pasajları ile ilgili sorulardan oluşur. Öğrenciler sosyal bilimler, insan bilimleri, fizik, kişisel anlatılardan kısa pasajları okur ve soruları bu metinlere göre cevaplar.

Bazı bölümlerde öğrencilerden iki pasajı karşılaştırmaları istenir. Bunlar  genellikle diğerlerinden daha kısa metinler olur.

Her bir pasaj hakkındaki soruların sayısı, pasajların uzunluğu ile doğru orantılıdır. Soruların kolaydan zora doğru sıralandığı Matematik bölümünden farklı olarak, Eleştirel Okuma bölümünde sorular pasajlara bağlıdır.

Genel olarak bölümün başındaki soru grupları daha kolayken, bölüm sonundaki soru grupları daha zordur.

Matematik

SAT'nin Matematik Bölümü daha çok Sayısal Bölüm veya Hesaplama Bölümü olarak bilinir. Matematik bölümü, üç puanlı bölümden oluşur.

25 dakikalık iki bölüm, 20 dakikalık bir bölüm vardır. Bölümler aşağıdaki gibidir.

25 dakikalık bölümlerden biri sadece çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

25 dakikalık diğer bölümde 8 adet çoktan seçmeli, 10 adet kılavuz sorusu bulunmaktadır.

Kılavuz sorularında, sınava girenler cevaplarını, cevap anahtarı üzerinde yer alan bir kılavuza girerler. Çoktan seçmeli sorulardan farklı olarak,  sınava giren kişinin birkaç seçenekle sınırlı olmaması nedeniyle, kılavuz sorularında yanlış cevabın cezası yoktur.

20 dakikalık bölüm, 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur.

SAT, eşleştirme bölümündeki sayısal karşılaştırma sorularını sınav kapsamından çıkarmış, bu bölümde sadece sembolik veya sayısal cevapların verildiği soruları bırakmıştır. Yeni konulardan bazıları Matematik II ve dağılım grafikleridir.

Bu son değişiklikler sonucunda sınav, daha önceki formata kıyasla daha yüksek düzey matematik bilgisi gerektiren daha kısa, daha sayısal bir içeriğe sahip olmuştur.

Hesap Makinesi Kullanımı

SAT matematik bölümünde dört fonksiyonlu, bilimsel, grafik görüntüleme ve Bilgisayar Cebir Sistemi (CAS) hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilirken, bölümlerin hiçbirinde hesap makinesi kullanımına izin verilmez.

QWERTY klavyeli hesap makinelerine, cep telefonu hesap makinelerine, taşınabilir bilgisayarlara ve kişisel organizatörlere izin verilmez.

SAT'nin matematik bölümünde yapılan son değişikliklerle, doğru hesaplamalar yaparken aynı zamanda zamandan tasarruf etme ihtiyacı, sınava giren kişilerden bazılarının test sırasında hesap makinesi programları kullanmasına neden oldu.

Bu programlar öğrencilerin problemleri, hesaplamaları elle yaptıklarında olduğundan daha hızlı bir şekilde çözmelerine imkân sağlamaktadır.

Bilgisayarlı Cebir Sistemi hesap makinesi kullanımı, özellikle geometri problemleri ve çoklu hesaplamalar gerektiren egzersizlerde tercih edilir.

College Board tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sınavın matematik bölümündeki performans, hesap makinesinin ne ölçüde kullanıldığı ile ilişkilidir.

Buna göre sayısal bölümün üçte biri veya yarısında hesap makinesi kullananlar, daha sık kullananlara kıyasla daha yüksek puanlar almaktadır.

Matematik derslerinde CAS hesap makinelerini kullanmak ve sınıf ortamının dışında hesap makinesini kullanmaya aşina olmanın, sınav sırasında grafik hesap makinesi kullanan öğrencilerin performansını olumlu yönde etkilediği bilinmektedir.

Yazma

SAT'nin yazma kısmı, eski SAT II yazılı konu testi (ki bu da eski Standart Yazılı İngilizce Testi') temel alınarak hazırlanmakla birlikte, bu formatla doğrudan benzerlik taşımaz.

Yeni sınav formatında çoktan seçmeli sorular ve kısa bir makale bulunmaktadır. Makale alt puanı, yazma bölümü toplam puanının  yaklaşık %28'ini, çoktan seçmeli sorular ise %70'ini oluşturur.

Bu bölüm, 2005 yılı Mart ayında, kolejlerin öğrencilerin yazma ve eleştirel düşünme becerilerini ortaya koymalarına yardımcı olabilecek nitelikte bütünlüklü soru örneklerinin olmadığı yönündeki şikâyetlerinden sonra uygulanmaya başladı.

Çoktan seçmeli sorularda hata tanımlama soruları, cümle iyileştirme soruları ve paragraf iyileştirme soruları bulunmaktadır.

Hata tanımlama ve cümle iyileştirme soruları, anlam uyumu taşımayan veya gramatik olarak hatalı bir cümle sunarak öğrencilerin dil bilgisi kapasitesini test eder.

Hata tanımlama bölümünde, öğrencinin hatanın kaynağını oluşturan sözcüğü bulması veya cümlenin hatalı olmadığını göstermesi gerekirken, cümle iyileştirme bölümünde öğrenciden sözcük dizimi açısından anlamlı olmayan bir cümleyi düzeltmek için en uygun olan seçeneği işaretlemesi istenir.

Paragraf iyileştirme sorularında, kötü yazılmış bir öğrenci makalesi sorulur ve bu makaleyi en iyi şekilde iyileştirmek için hangi değişikliklerin yapılması gerektiği ile ilgili bir dizi soru sorularak öğrencilerin fikirleri mantıksal bir şekilde düzenleme becerilerini test eder.

Genellikle testin ilk bölümü olarak uygulanan makale bölümünde, sınava girenlere 25 dakika süre tanınır. Tüm makaleler, bölümde sunulan komutlara yanıt olarak yazılmalıdır.

Komutlar kapsamlı, çoğunlukla felsefi niteliktedir ve eğitim durumlarına ve toplumsal arka planlarına bakmaksızın tüm öğrencilerin anlayabileceği şekilde tasarlanır.

Örneğin sınava girenlere insan yaşamında işin değeri veya teknolojik değişimin ondan faydalananlar için olumsuz etkileri beraberinde getirip getirmediğine ilişkin görüşlerini açmaları istenebilir.

Belli bir makale yapısı istenmez ve Collage Board öğrencilerin okumaları, çalışmaları, kişisel deneyim veya gözlemlerinden örnekleri kabul eder.

İki eğitimli okuyucu, her bir makaleye 1 ile 6 arasında puan verir, boş bırakılan, konu dışı, İngilizce olmayan ve Numara 2 kalem ile yazılmamış ya da birkaç kez okumaya çalıştıktan sonra okunaksız olduğuna karar verilen makalelere sıfır puan verilir.

Puanlar toplanır ve 2 ile 12 arasında (veya) sıfır  puan verilir. İki okuyucunun puanlaması arasındaki fark bir puanın üzerinde olursa, kararı üçüncü bir üst okuyucu verir.

Her bir okuyucu/puanlayıcının her bir makaleye ayırdığı ortalama süre 3 dakikanın altındadır.

Soru Stilleri

Makale ve kılavuz matematik soruları dışında  SAT sorularının büyük bir kısmı çoktan seçmelidir; çoktan seçmeli soruların tamamında beş şık yer alırken, bu şıklardan biri doğrudur.

Aynı tipteki her bir bölümün soruları genellikle kolaydan zora doğru sıralanır. Fakat bir istisna söz konusudur. Uzun ve kısa okuma pasajlarını takip eden sorular, zorluk seviyesine göre değil, kronolojik olarak sıralanır.

Matematik alt bölümlerinden birinde on soru çoktan seçmeli değildir. Bunun yerine sınava giren kişiden dört sütunlu bir kılavuzdaki rakamı işaretlemesi istenir.

Sorular, eşit ağırlıklıdır. Her bir doğru cevap için bir ham puan eklenir. Her bir yanlış cevapta 0.25 puan düşülür. Matematik kılavuz sorularında yanlış cevap verilmesi durumunda puan düşülmez.

Bu, öğrencinin tahmin yürütmesinden beklenen matematiksel kazanımın sıfır olmasını sağlar. Ham puanlardan son puan elde edilir; kesin dönüşüm tablosu, çeşitli test uygulamalarında farklılık gösterir.

Bu nedenle SAT, sadece akıllıca tahminlerde bulunmanızı, yani şıklardan en az birinin yanlış olduğunu düşündüğü sorulara cevap vermenizi önerir.

Bir şıkkı elemeden soruyu doğru cevaplama olasılığı %20'dir. Bu oran bir yanlış şık elendiğinde %25'e (be beklenen kazanım bir puanın 16'da 1'ine), iki yanlış şık elendiğinde %33'e (1 puanın 6'da 1'i); üç şık elendiğinde %50'ye (bir puanın 8'de 3'ü) çıkar.

2016 Yılındaki Değişiklikler

College Board, 5 Mart 2014 yılında, sınavı lise öğrencilerinin sınıf ortamında öğrendikleri ders içeriklerine daha yakın hale getirmek üzere SAT'yi yeniden tasarlama planını duyurdu. Yeni eksem, ilk kez 2016 yılı bahar döneminde uygulanacaktır.

Önemli değişikliklerden bazıları şunlardır: cevapları destekleyen kanıtlara vurgu, anlaşılması zor kelime dağarcığından, öğrencilerin okullarında ve kariyerlerinde karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğu sözcüklerin kullanılmasına geçiş, daha az sayıda alana odaklanan bir matematik bölümü, 1600-puan ölçeğine geri dönüş, isteğe bağlı bir makale ve yanlış cevaplarda puan düşme kuralının kalkmasıdır.

Yeni sınavda sadece doğru cevaplara puan verilecektir.

College Board, maliyeti yüksek sınava hazırlık kurslarının avantajlı olduğu yönündeki algıyı ortadan kaldırmak amacıyla, internet üzerinden ücretsiz uygulama egzersizleri ve öğretici videolar sunmak üzere Khan Academy ile  işbirliğine gideceğini duyurdu.

Önemli İçerik Değişiklikleri

Yeni SAT de bir Okuma Testi, Yazma ve Dil Testi ve bir Matematik Testi var. Ayrıca,  bazı üniversitelerin özellikle isteyebileceği isteğe bağlı makale seçeneği mevcuttur.

SAT sorularında, en son araştırmalara göre üniversiteye ve başarıya hazır olma durumunu en iyi şekilde yansıtan beceriler üzerinde duruluyor.

Bağlam İçerisinde Sözcükler

Yeni SAT'ta pek çok soru, pek çok farklı konudaki metinlerde yaygın olarak kullanılan önemli sözcükler ya da sözcük grupları üzerinde durulur. Bazı sorularda bir sözcüğün anlamını bağlama göre çıkarmanız istenir.

Sözcükler, sınava girmenizden uzun zaman süre büyük olasılıkla üniversitede ya da çalıştığınız işte karşınıza çıkabilecek türden sözcüklerdir.

Öğrenciler artık sınav kalemlerini ellerinden bırakmalarından bir dakika sonra unutacakları anlaşılması güç kelimeleri ezberlemek için hafıza kartları kullanmayacak.

Yeniden tasarlanmış sınavlar, öğrencilerin metinler üzerinde yakın okuma yaparak sınıf ortamında gösterecekleri performansı en iyi şekilde yansıtmalarını sağlıyor.

Kanıtlar ile Çözüm

Kanıtlara Dayalı Okuma ve Yazma Bölümü ile SAT Makale kısımlarında sizden çeşitli kaynaklarda yer alan kanıtları kullanmanız, yorumlamanız ve sentezlemeniz istenir.

Bu kaynaklar tablo, şema, çizelge ve grafik gibi bilgilendirme amaçlı görseller, edebiyat, kurgusal olmayan düzyazı, beşeri bilimleri bilim, tarih ve toplum çalışmaları ya da iş ve kariyer ile ilgili çok paragraflı metinler olabilir.

Okuma Testi sırasında göreceğiniz her bir paragraf ya da paragraf çifti için, en az bir soruda metnin hangi kısmının bir önceki soruya verdiğiniz cevabı en iyi şekilde desteklediğini tanımlamanız istenecektir.

Diğer durumlarda, sözcükler ve görsellerde aktarılan bilgileri bir araya getirerek bir soruya en iyi cevabı vermeniz istenecektir.

Yazma ve Dil Testi'nde de kanıtlara dayalı yorum ve çözümleme  tekniğinden yararlanılır. Bir dizi cümle ya da paragrafı analiz edip, bunların bir anlam ifade edip etmediğine karar vermeniz istenir.

Diğer sorularda grafikleri yorumlayıp, görsellere eşlik eden paragrafın bir kısmını değiştirerek, görsellerdeki bilginin açık ve doğru şekilde aktarılmasını sağlamanız istenir.

SAT Makalesi de kanıt niteliğindeki destekleyici verileri nasıl kullandığınız test edilir. Bir pasajı okuduktan sonra, yazarın kanıtlar, akıl yürütme ve/veya üslupsal ve ikna edici araçlardan yararlanarak okuyucuyu savunduğu ikna etmek üzere argümanını nasıl oluşturduğunu belirlemeniz istenir.

Puanlamayı yapan sınav sorumluları, eleştirel akıl yürütme ve metinde sunulan kanıt niteliğindeki verilerden çıkarımlarda desteklenen tutarlı ve açık analizler görmek isterler.

Makale, Bir Kaynağı Analiz Etme

Yeniden tasarlanmış SAT Makalesinde, bir pasajı okuyup, yazarın okuyucuyu ikna etmek için argümanını nasıl oluşturduğunu açıklamanız istenir.

Bu bölüm, yazarın kanıtları, akıl yürütmeyi, üslupsal ve iknâ etmeye yönelik unsurları nasıl kullandığını analiz etmeniz istendiği  için, üniversitedeki yazı ödevleri ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

Bu yeni Makale, detaylı okuma, dikkatli analiz ve anlaşılır yazma alanlarında becerilerini geliştirme sürecindeki lise öğrencilerine ve öğretmenlere destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu uygulamalar, çeşitli argümanları okuyup, yazarların  metinlerini nasıl oluşturduklarını çözümlemeye tabi tutarak okuma becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır.

Makalede sunulan talimat her yeni SAT sınavında aynı olacak, fakat öğrencilerin hakkında yazması gereken kaynak materyal her seferinde farklı olacaktır.

Bütün öğrenciler SAT'a makale bölümü ile birlikte girmez, fakat bazı okulların bölümleri ve bölümleri bunu istemektedir. SAT, SAT Paketinde yer alan ve Makale bölümünü içeren tek değerlendirmedir.

Matematiğin Kilit Noktaları

Matematik testi, matematiğin üç temel alanına kapsamlı bir şekilde eğilmektedir: Problem Çözme e Veri Analizi, Matematiğin Kalbi ve İleri Düzey Matematiğe Giriş Anahtarı

Problem Çözme ve Veri Analizi, nicel verileri okuyabilme becerisi ile ilgilidir. Bilim, toplum bilimleri ve kariyer bağlamlarında sunulan problemleri çözmek için oranlardan, yüzdelerden ve orantısal akıl yürütmeden yararlanılması gerekir.

Matematiğin Kalbinde, öğrencilerin temel soyutlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere doğrusal denklem ve sistemlerin tam olarak öğrenilmesi amaçlanır.

İleri Düzey Matematiğe Giriş Anahtarında ise daha karmaşık denklemler ve bunların gerektirdiği işlemler üzerinde durulur.

Araştırmalar, bu alanlarının pek çok yüksek okul ana bilim dalında ve meslekte orantısız şekilde kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Yeniden tasarlanan SAT'da ayrıca üniversiteler ve çeşitli mesleklerde en çok ihtiyaç duyulan geometiri ve trigonometri becerilerini de içeren, diğer konulara ait sorular da yer almaktadır.

Konusunu Gerçek Hayattan Alan Sorular

SAT sınavının tamamında, doğrudan üniversitede ve kariyerinizde karşınıza çıkacak olan konu ve işler ile ilgili sorular sorulacaktır.

Kanıta Dayalı Okuma ve Yazma bölümünde  edebiyat ve kurgusal olmayan düz yazıların yanı sıra, öğrencilerin üniversitelerin toplum ve fen bilimleri bölümlerinde ve meslek yaşamlarında karşılaşacakları tablolar, grafikler ve pasajlar sunulmaktadır.

Yazma ve Dil Testinde yer alan sorularda, hataları düzeltmekten daha fazlasını, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri ve çeşitli meslek alanlarına ait metinleri düzenlemeniz, gözden geçirerek düzeltmeniz ve daha iyi hale getirmeniz istenir.

Eşleştirme bölümünde bilim, sosyal bilimler, kariyer senaryoları ve gerçek yaşama ait diğer durum senaryolarına ait problemlerini çözmeniz için çok adımlı uygulamalar yer almaktadır. Test, bir senaryo sunar ve size bunu analiz edip matematiksel olarak  modelleme fırsatı veren çok sayıda soru sorar.

Bilim, Tarih ve Toplum Bilimleri Metinleri ile Analiz Uygulamaları

Yeniden tasarlanmış SAT testinde sizden okuma, yazma, dil ve matematik bilgi ve becerilerinizi, bilim, tarih ve toplum bilimleri bağlamlarında sunulan soruları cevaplamak için kullanmanız istenir.

Bu şekilde, değerlendirme aşamasında eğitim gördüğünüz üniversitede ve yaşamınızın geri kalanında en son bilimsel keşifleri, politik gelişmeleri, küresel olayları, çevre ve sağlık ile ilgili konuları yorumlamak için yararlanacağınız bilgi birikimini ve becerileri göstermeniz beklenir.

Yeniden tasarlanan SAT sınavında, konulara Kanıtlara Dayalı Okuma   ve Yazma ile Matematik bölümlerindeki çeşitli metin ve bilgilendirme amaçlı grafiklerle bu konular ele alınır.

Sorularda metinleri okuyup anlamanız, metinleri grafiklerde sunulan verilerle tutarlı olacak şekilde değiştirmeniz, metin ve grafiklerde sunulan bilgileri sentezlemeniz, fen bilimleri ve sosyal bilimlerine ilişkin sorunları çözmeniz istenecektir.

Birleşik Devletler Kuruluş Belgeleri ve Küresel Diyalog

SAT sınavına girdiğinizde, Birleşik Devletler Kuruluş Belgelerinden alınmış bir pasajı ya da bu belgelerden esinlenerek oluşturulmuş, küresel konulara ilişkin bir diyaloğu okumanız istenecektir.

Bağımsızlık Bildirgesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Federalist Makaleler gibi Birleşik Devletlerin kuruluş dokümanları, sivil yaşamın doğası konusundan esinlenmiştir ve yine bu konuya ait tartışmalara günümüze dek esin vermeye devam etmiştir.

Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Nelson Mandela, Mohandas Gandhi gibi Birleşik Devletler ve dünyanın diğer ülkelerinden yazarlar, konuşmacılar ve düşünürler, özgürlük, adalet ve insanlık onuru gibi hayati derecede önem taşıyan konulara ilişkin diyaloğu genişleterek daha derin bir düzleme taşımıştır.

Yeni SAT sınavında, bu küresel diyalogtan metinler yer almaktadır.

Amaç bu zengin, anlamlı, çoğu zaman derin metinleri sadece üniversiteye ya da meslek yaşamına hazır olmayı sağlayacak değerli beceriler geliştirmek amacıyla değil, aynı zamanda bilinçli yurttaşlığa ilişkin bu temel konular üzerinde kafa yorma ve güncel tartışmaların bir parçası olma fırsatından yararlanmak adına okuyarak analiz etme isteği uyandırmaktır.

Tahminde Bulunmanın Cezası Yok

Yeni SAT'ta sadece doğru cevapladığınız sorular için puan alırsınız. Bu yüzden çekinmeden her bir soruya en iyi cevabı vermek için elinizden geleni yapın - soruları boş bırakmanın sizin için hiçbir avantajı yok.